به‌عنوان مثال، مرتباً به مخالفت می‌پردازند و یا خودسرانه عمل می‌كنند. این گروه كمتر به پیشرفت‌های تحصیلی دست می‌یابند، اما به احتمال زیاد از اعتماد به نفس بالایی برخوردارند و در زمینه‌ی ارتباطات اجتماعی موفقند.

در واقع حتی یك صورت بی‌حركت هم كاملاً ثابت نیست؛ زیرا همواره حركات بسیار كوچك در آن دیده می‌شود؛ بخصوص حركت‌های ریز چشم و یا حركات كوچك بلع بزاق. كودك با تكیه بر این نشانه‌ها، مادرش را می‌شناسد

 هنگام تولد، هنوز مغز انسان تكامل نیافته است. نرون‌ها و یا سلول‌های عصبی، اجزاء تشكیل‌دهنده‌ی مغز محسوب می‌شوند. اطلاعات عصبی ازطریق اتصال بین این سلول‌ها، به اندام‌ها و دستگاه‌های مختلف بدن انتقال می‌یابد.  

او از بدو تولد حركاتی را كه در صورت شما می‌بیند تقلید می‌كند. هنگامی كه كودك در این كار موفّق می‌شود، او را با شور و حرارت هرچه بیشتر تشویق كنید، و اگر او این بازی را آغاز می‌كند، سعی كنید حركاتش را تكرار كنید.

منوی سایت