نوزاد از چهار‌ماهگی، اضافه کردن و یا کم کردن  اشیا را می‌فهمد. از شش‌ماهگی می‌فهمد که 3=2+1 و 4=2+2 است. از دو‌ماه و نیم می‌داند که وقتی وسیله‌ای از پشت دیوار یا مانع

بنابراین والدین در پرورش قسمت خاکستری مغز، درک، فهم، تعقل و تجزیه و تحلیل نوزاد نقش بسیار مهمی دارند. نوزاد برای پرورش قابلیت‌های عقلانی خود از دو توانایی که یکی نیاز فطری

ماساژ، حرکت‌های منظمی است که روی بافت‌های نرم بدن انجام می‌شود. ماساژ به نوزاد کمک می‌کند تا با چارچوب کلی بدنش، شکل، ظاهر و قالب تک‌تک اندام‌هایش آشنا شود.

منوی سایت