ولی اگر این اسباب‌بازی‌ را به‌راحتی به كودك بدهیم، او را از این احساس رضایت که اسباب‌بازی‌اش را خودش به دست آورده است، محروم می‌کنیم. اما اگر آن اسباب‌بازی را با تلاش و

زمانی‌که چیزی را به نوزاد نشان می‌دهید، نوزاد با استفاده از تمام نیرویش، کمرش را می‌کشد، گردن خود را به سمت چپ و راست می‌چرخاند و پیچ و تاب می‌خورد تا بتواند آن را به‌تنهایی از شما بگیرد و این حرکت‌ها را تا وقتی‌که آن شیء را از شما نگیرد ادامه می‌دهد.

زیرا طرز در آغوش گرفتن، بلند کردن و حتی بازی کردن پدر با كودك، متفاوت از مادر است. پدر بیش‌تر بازی‌های مبارزه‌ای، پر جنب‌و‌جوش و حتی حرکت‌های ژیمناستیکی را ترجیح می‌دهد. این تفاوت‌هاست که هرکدام به نوبه خود قابلیت‌های كودك را

نوزاد به گریه دیگر نوزادان پاسخ می‌دهد و به گریه می‌افتد و با شنیدن صدای گریه خودش هم گریه‌اش قطع می‌شود، چون تمامی حواسش متوجه پیدا کردن منشأ این صدای آشناي گریه است.

منوی سایت