حس لامسه نوزاد و تمام گیرنده‌های مربوط به آن در بدو تولد، به طور کامل شکل گرفته است و به همین دلیل او تمامی حس‌ها مانند گرمی و سردی، خیسی و خشکی، سفتی و نرمی و صافی و زبری را احساس می‌کند. او حتی می‌تواند وزش باد روی صورتش یا تماس کرک و پرزهای پارچه و پتو را با بدنش احساس کند.

نوزادان به موسیقی علاقه‌مند هستند و دوست دارند به موسیقی گوش دهند، به‌خصوص موسیقی کلاسیک به کودک آرامش می‌دهد؛ چون در این نوع موسیقی کلمه‌ها با آوای زیر، آهنگین و شمرده بیان می‌شوند. این نحوه بیان به او آرامش می‌دهد.

حس شنوایی حساس و تیز نوزاد در ماه‌های اول زندگی باعث می‌شود او حتی با شنیدن کوچک‌ترین صداها واکنش نشان دهد. نوزاد نیاز دارد با صداهای معمول خانه آشنا شود تا بتواند با این صداها زندگی روزانه خود را تنظیم کند. صدای شرشر آب در حمام، نشان‌دهنده‌ حمام کردن است.

چگونگی بروز این اتفاق هنوز مشخص نیست ولی این واقعیتی انکار‌ناپذیر است. آن‌ها سعي مي‌كنند مفهوم جمله‌ها را با سرهم کردن کلمه‌هایی که بیان می‌شود، درک کنند. اگر توجه داشته باشید، زمانی‌که با کودکتان صحبت می‌کنید، او چشم در چشم شما نگاه می‌کند و به آن خیره می‌شود

منوی سایت