او تا چندین ماه، حركت اندام‌هاي مختلف بدنش را با‌ دقت نگاه می‌کند تا مطمئن شود که حرکت اندام‌هایش تحت امر خودش هستند. زمانی‌که مقابل آیینه قرار می‌گیرد، با حیرت به

رنگ قرمز گوجه‌فرنگی، تربچه، توت‌فرنگی و رنگ سبز سبزیجات به همان اندازه که پرزهای چشایی كودك را تحریک می‌کند، حس بینایی او را نیز تحریک می‌کند. تنوع بخشیدن به غلظت و

او در نه‌ماهگی می‌تواند دایره دیدش را تنظیم کند، یعنی زمانی‌که از یک تصویر دور به تصویری نزدیک می‌رسد، می‌تواند به‌راحتی فاصله‌ها را تشخیص دهد و تصاویر را با وضوح ببیند.

ولی اگر این اسباب‌بازی‌ را به‌راحتی به كودك بدهیم، او را از این احساس رضایت که اسباب‌بازی‌اش را خودش به دست آورده است، محروم می‌کنیم. اما اگر آن اسباب‌بازی را با تلاش و

زمانی‌که چیزی را به نوزاد نشان می‌دهید، نوزاد با استفاده از تمام نیرویش، کمرش را می‌کشد، گردن خود را به سمت چپ و راست می‌چرخاند و پیچ و تاب می‌خورد تا بتواند آن را به‌تنهایی از شما بگیرد و این حرکت‌ها را تا وقتی‌که آن شیء را از شما نگیرد ادامه می‌دهد.

منوی سایت