او از همه‌ امکانات و توانایی‌هایش برای جلب توجه اطرافیان استفاده می‌کند. نوزاد به دلیل تنها بودن در رحم مادر، وقتی متولد می‌شود این دنیا برایش شگفت‌انگیز و جالب است و میل دارد آن را بشناسد.

حتی ساده‌ترین بازی‌ها برای كودك فرصتی برای آموختن، پیشرفت كردن و همچنین سرگرمی محسوب می‌شود. او ابتدا با دستان خود به بررسی اشیا می‌پردازد و آنها را لمس و مشاهده می‌كند. سپس در مراحل بعدی، آنها را روی هم می‌چیند و یا كنار هم می‌گذارد.

تماس كودك با آب، احساس خوبی در او ایجاد می‌كند. همچنین باعث می‌شود كه كودك با محیطی متفاوت از آنچه روزانه در آن زندگی می‌كند، آشنا شود. این بازی اعتماد به نفس كودك را افزایش می‌دهد و باعث شادی او می‌شود.

او در این سن تمایل زیادی به بازی با كاغذ و پاره كردن آن دارد. همچنین از تولید صدا با اشیاء مختلف بسیار لذت می‌برد. به عنوان مثال: با قاشق روی میز می‌كوبد و یا دستانش را بر آب می‌زند و به صدای آن گوش می‌دهد.

منوی سایت