در زندگی كودك، محدودیت‌ها درست مانند حصارهای یك پل، وجودشان الزامی است. به‌عبارت دیگر كودك در كنار آنها احساس امنیت می‌كند. كودكی كه برایش حد و مرزی تعیین نشده است، هرگز احساس نمی‌كند كه دوستش دارند.

این‌گونه فرزندان از اعتماد به نفس ضعیفی برخوردارند و در ارتباط اجتماعی خود نیز موفقیت چشمگیری ندارند. اما هیچ‌گونه مشكلی در رفتار آنها دیده نمی‌شود.

به‌عنوان مثال، مرتباً به مخالفت می‌پردازند و یا خودسرانه عمل می‌كنند. این گروه كمتر به پیشرفت‌های تحصیلی دست می‌یابند، اما به احتمال زیاد از اعتماد به نفس بالایی برخوردارند و در زمینه‌ی ارتباطات اجتماعی موفقند.

در واقع حتی یك صورت بی‌حركت هم كاملاً ثابت نیست؛ زیرا همواره حركات بسیار كوچك در آن دیده می‌شود؛ بخصوص حركت‌های ریز چشم و یا حركات كوچك بلع بزاق. كودك با تكیه بر این نشانه‌ها، مادرش را می‌شناسد

منوی سایت