ماساژ، حرکت‌های منظمی است که روی بافت‌های نرم بدن انجام می‌شود. ماساژ به نوزاد کمک می‌کند تا با چارچوب کلی بدنش، شکل، ظاهر و قالب تک‌تک اندام‌هایش آشنا شود.

حس لامسه نوزاد و تمام گیرنده‌های مربوط به آن در بدو تولد، به طور کامل شکل گرفته است و به همین دلیل او تمامی حس‌ها مانند گرمی و سردی، خیسی و خشکی، سفتی و نرمی و صافی و زبری را احساس می‌کند. او حتی می‌تواند وزش باد روی صورتش یا تماس کرک و پرزهای پارچه و پتو را با بدنش احساس کند.

منوی سایت