زیرا طرز در آغوش گرفتن، بلند کردن و حتی بازی کردن پدر با كودك، متفاوت از مادر است. پدر بیش‌تر بازی‌های مبارزه‌ای، پر جنب‌و‌جوش و حتی حرکت‌های ژیمناستیکی را ترجیح می‌دهد. این تفاوت‌هاست که هرکدام به نوبه خود قابلیت‌های كودك را

نوزاد به گریه دیگر نوزادان پاسخ می‌دهد و به گریه می‌افتد و با شنیدن صدای گریه خودش هم گریه‌اش قطع می‌شود، چون تمامی حواسش متوجه پیدا کردن منشأ این صدای آشناي گریه است.

نوزاد از چهار‌ماهگی، اضافه کردن و یا کم کردن  اشیا را می‌فهمد. از شش‌ماهگی می‌فهمد که 3=2+1 و 4=2+2 است. از دو‌ماه و نیم می‌داند که وقتی وسیله‌ای از پشت دیوار یا مانع

بنابراین والدین در پرورش قسمت خاکستری مغز، درک، فهم، تعقل و تجزیه و تحلیل نوزاد نقش بسیار مهمی دارند. نوزاد برای پرورش قابلیت‌های عقلانی خود از دو توانایی که یکی نیاز فطری

منوی سایت