انتخاب وسایل برای کودکان و خرید اسباب بازی برای آن‌ها یک تصمیم راهبردی در زندگی آن‌ها محسوب می‌شود. لذا والدین باید در این تصمیم استراتژیک کمال دقت را داشته باشند. اسباب‌بازی و سایر وسایل باید وقتی در اختیار کودک قرار بگیرند که اولا او در مسیر زندگی خود به آن‌ها نیاز پیدا کرده باشد و ثانیا توانمندی استفاده از آن‌ها در او شکل گرفته باشد. سوالات کودکان و نوع توجهاتشان به محیط و پیرامون خودشان بهترین نماینده نیاز‌ها و توانمندی آن‌ها است که والدین می‌توانند بر اساس آن‌ها امکانات و وسایلی را در اختیار کودک قرار دهند که کودک بتواند به وسیلهٔ آن‌ها برخی سوالات خود را پاسخ دهد یا توانمندی‌های خود را یک پله ارتقاء بخشد. هرچند این موضوع برای کودکان مختلف متفاوت است اما مطالب و جداولی که برخی وسایل را برای سنین خاصی پیشنهاد کرده‌اند می‌تواند مفید باشد.

مقاله فرشید فراست و یاسر جلالی منش
منبع: فصلنامه‌ (تحلیلی/پژوهشی) چهارباغ